Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het verzorgen van extra activiteiten vragen we als school een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor ons van belang ter dekking van de kosten voor deze activiteiten. U kunt hierbij denken aan kosten voor feesten, projecten en voor een gedeelte voor onze thematische excursies.
Wanneer we dadelijk een Ouderraad hebben, kunnen de ouders beslissen hoe het geld wordt verdeeld. De gevraagde ouderbijdrage in het schooljaar 2023-2024 bedraagt €70,00.
Dit bedrag is inclusief het bedrag van de schoolreis (35 euro).

Schoolreis
Elk schooljaar gaan de leerlingen op een schoolreis. De kosten van de schoolreis zijn 35 euro.

Tussenschoolse opvang
Op De Pauw gaan de leerlingen elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. Dit betekent dat alle kinderen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school kunnen blijven eten tijdens de lunch/speelpauze (eigen lunchpakket mee). De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas en hebben daarnaast nog 30 minuten speelpauze. Deze wordt indien uw kind op school blijft, begeleid door de kinderopvang Sterrenrijk. De kosten die aan de tussenschoolse opvang zijn verbonden bedragen 120 euro (voor het hele schooljaar).
Hoewel op een enkel kind na alle kinderen op school overblijven tussen de middag betekent dit niet dat wij een continurooster hebben. Het overblijven is vrijwillig en ouders die er geen gebruik van willen maken kunnen hun kind voor 3 kwartier thuis opvangen.

Betaling gelden
Informatie over de wijze van betalen ontvangen ouders aan het begin van dit schooljaar. Het is mogelijk de gelden gespreid te betalen.
Met ouders of verzorgers die om persoonlijke redenen niet kunnen betalen, maar dat wel willen, zoekt de directie naar een betalingsregeling. In dit geval verzoeken we ouders of verzorgers om contact op te nemen met de directie.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat alle leerlingen aan alle activiteiten deelnemen, ook wanneer de gelden niet betaald zijn.