Kennismaken > Inschrijven

Inschrijven bij De Pauw

Als ouder kunt u uw kind inschrijven bij De Pauw. Om dit te doen, dient u contact op te nemen met de directie van de school. Voordat u definitief inschrijft, wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en een gesprek om meer te weten te komen over de school en om eventuele vragen te beantwoorden.
Als uw kind al op een andere school zit, zal er altijd contact worden opgenomen met de vorige school om relevante informatie over uw kind te verkrijgen.

De plaatsing van nieuwe leerlingen wordt besproken tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van zowel de oude als de nieuwe school. Pas na goedkeuring van de directeur, het ontvangen van het uitschrijfformulier van de vorige school en het beoordelen van het onderwijskundig rapport, is de inschrijving definitief.

Het is belangrijk om te weten dat De Pauw een beperkt aantal plaatsen heeft, namelijk drie groepen. Om die reden is het essentieel om uw kind tijdig in te schrijven. Gemiddeld hanteren wij een maximum van 25 leerlingen per groep. De kleutergroep groeit gedurende het schooljaar soms uit tot meer dan 30 leerlingen, omdat kinderen gedurende het jaar vier jaar worden en instromen.

Bijna vier jaar

Zodra uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, verwelkomen wij hem/haar graag op onze school.
Voordat uw kind daadwerkelijk start, bieden wij de mogelijkheid om vier dagdelen mee te draaien op school. Ongeveer vier weken voorafgaand aan de startdatum neemt de leerkracht contact met u op om af te spreken op welke dagen uw kind kan komen kennismaken.

Voor kinderen die jarig zijn tussen juni en september organiseren we een speciale "wenmiddag". Tijdens deze middag komen zij samen met de nieuwe groep en de leerkracht bij elkaar om alvast kennis te maken. Deze kinderen beginnen dan na de zomervakantie in groep 1.

We kijken ernaar uit om uw kind te verwelkomen en samen een goede start te maken op onze school.

Nieuwe kinderen

Er zijn ook kinderen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Ook deze leerlingen mogen vooraf een keer komen meedraaien. Zodra de groep bekend is, kunt u hier met de leerkracht een afspraak over maken. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.

De kleutergroepen zullen in de loop van het jaar groeien.
Halverwege het schooljaar zullen de kleutergroepen wel groter zijn dan het gestelde maximale leerlingen aantal van 27. De leerlingen worden op verschillende momenten in het jaar vier jaar en is er een overlap tussen het aantal leerlingen in groep 1-2. Wij houden dit in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.