Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op basisschool De Pauw leggen we niet alleen de nadruk op het heden, maar ook op de toekomst van uw kind. Onze school biedt een uitdagende en gestructureerde leeromgeving waar uw kinderen kunnen groeien en bloeien en waar ze met vertrouwen kunnen terugkijken op een bruisende schooltijd.

De brede ontwikkeling van de leerlingen staat bij ons centraal. Natuurlijk vinden we het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Maar de basis hiervoor is dat de leerlingen zich prettig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom zijn begrippen als zelfstandigheid, samenwerken en zelfvertrouwen voor ons zo belangrijk.

Uitdagende leeromgeving
Wij bieden een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zich thuis voelen en waarin ze gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geloven dat een brede en gevarieerde leerervaring daarvoor de beste basis biedt. Het spelend leren en ontdekkend spelen is een belangrijke pijler hierin. Bij ons op school zijn we ervan overtuigd dat leren niet alleen in de klas plaatsvindt. Daarom hebben we een curriculum ontwikkeld waarbij leren en bewegen een belangrijke rol spelen. Leren doe je niet alleen binnen, maar ook buiten. De natuur rondom onze school is daarom een waardevolle leerplek.

Spelend en ontdekkend leren
Het nieuwe gebouw wordt gebouwd op een groot landgoed van ongeveer 6 ha in een natuurlijke omgeving met betrokken bewoners. Dit leent zich uitstekend voor het spelend leren en ontdekkend leren. Leren is niet alleen theorie, maar ook doen! We zijn ervan overtuigd dat actieve en praktische leerervaringen het beste blijven hangen en het leren leuker maken. De motivatie om te leren zal dus alleen maar toenemen. Daarnaast zorgt het voor een sterk gemeenschapsgevoel. Door samen te werken kunnen we de leerlingen een breder perspectief op de wereld bieden en hun betrokkenheid bij de maatschappij vergroten. Leren doe je met en van elkaar!

Dagopbouw
De opbouw van de dag is als volgt: in de ochtenden is er aandacht voor de basisvaardigheden, in de middagen wordt er thematisch gewerkt. Onderwijzende en coachende leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk en inspireren en motiveren de leerlingen.

We willen onze leerlingen laten kennismaken met de wereld om hen heen, waarbij er speciale aandacht is voor natuur en cultuur. Verschillende kunstvormen (van muziek, schilderen tot dans) en wetenschap & technologie komen ruim aan bod. Ook hierbij is 'zelf doen' belangrijk, zodat leerlingen zelf praktische vaardigheden leren. Samenwerking en eigenaarschap staan daarbij centraal. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de samenwerking tussen leerkrachten, ouders, professionals en buurtbewoners.

Duurzaam karakter
Oosterwold is een wijk waarin duurzaamheid en natuur belangrijke thema's zijn. Onze school sluit hier perfect bij aan. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om bewust en kritisch om te gaan met de natuur en het milieu. Daarom hebben we aandacht voor duurzaamheid in ons onderwijs en stimuleren we onze leerlingen om zich bewust te zijn van hun eigen invloed op het milieu. Ieder mens kan het verschil maken.