Ons onderwijs > Visie 

Visie

De slogan van De Pauw is: “Oog op de toekomst”

Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind wordt uitgedaagd om op zijn eigen wijze te werken aan zijn doelen zodat het kind straks in de maatschappij creatief, zelfbewust en onafhankelijk kan functioneren.

Visie
Wij willen dat kinderen terugkijken op een bruisende schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen. Door de kinderen aan te zetten tot oplossingsgericht en constructief denken en handelen, leren de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische individuen, die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. De school biedt een uitdagende, eigentijdse en vernieuwende leeromgeving, waar de kinderen zich samen en alleen optimaal in hun eigenheid kunnen ontwikkelen.

Bruisend onderwijs
Het onderwijsconcept is gebaseerd op verschillende bewezen onderwijsconcepten. Omdat de wereld om ons heen zeer veranderlijk is, beweegt ons onderwijs mee. Met regelmaat evalueren we ons concept aan de hand van drie kernvragen: is het onderwijs bruisend? Wekken we de nieuwsgierigheid van de leerlingen op? En worden onze leerlingen aangezet tot actie?