Kennismaken > Aannamebeleid

Aannamebeleid

Wij hebben de eerste jaren van ons bestaan de mogelijkheden om onze school vorm te geven. Ons toelatingsbeleid en de grenzen van ondersteuning zijn beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (zie downloads onder ouders).
Wij richten ons op (nieuwe) leerlingen die wonen in ons voedingsgebied Almere Hout of die op termijn (aantoonbaar) daar komen te wonen. Binnen de scholen in Almere Hout is er een bindende afspraak dat we terughoudend zijn bij het aannemen van kinderen die al een onderwijsplek hebben binnen ons voedingsgebied Almere Hout. Dit is vastgelegd in ons Wijkondersteuningsprofiel (WOP) en is ondertekend door de verschillende schoolbesturen in Almere. Het WOP voor Almere Hout is beschikbaar voor ouders via 'downloads'.

Tussentijds wisselen van school in Almere

Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. De redenen hiervoor zijn als volgt:

  • Voor de leerlingen betekent verandering verlies van leertijd en verlies van vertrouwde omgeving en personen;
  • Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder noodzaak tussentijds instromen veel extra werk ;
  • Voor ouders is het van school wisselen zonder aanleiding het afgeven van een verkeerd signaal. Problemen worden niet opgelost, maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject voor een kind met moeilijkheden steeds weer opnieuw begint, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Er worden uitzonderingen gemaakt op deze regel, namelijk bij:

  • Een verhuizing;
  • Een aantoonbaar conflict of verschil van inzicht tussen de ouders en de school. Deze uitzondering geldt alleen als beide partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen.
  • Een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en/of gedragsproblemen) waarbij plaatsing in een andere setting van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule: In bijzondere, hiervoor niet genoemde, omstandigheden kan een leerling tijdens een schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot toelating ligt bij het toelatende bestuur.