Schooltijden – Basisschool 't Klinket | Koudekerke

De schooltijden van De Pauw zijn als volgt:

Maandag

08.30 uur tot 14.30 uur

Dinsdag

08.30 uur tot 14.30 uur

Woensdag

08.30 uur tot 12.30 uur

Donderdag

08.30 uur tot 14.30 uur

Vrijdag

08.30 uur tot 14.30 uur

 

Iedere groep heeft een vast rooster. Het rooster wordt aan het begin van iedere dag met de kinderen doorgesproken. Vanaf groep 3 staat het programma op het bord. Groep 1/2  maakt gebruik van dagritmekaarten.
Bij de keuze van onze leermethoden is speciaal gelet op het gedifferentieerde aanbod, zodat de leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Buiten onze reguliere methoden is er ook voldoende materiaal in de groep om te herhalen, te verdiepen of te verrijken.

Een dag op De Pauw:
8.30-12.15 uur staan de vakken rekenen, taal en lezen op het programma
12.15-13.00 uur Lunchpauze, eten en drinken met de leerkracht en 30 minuten speelpauze onder begeleiding.
13.00-14.30 uur: thematisch aanbod. Vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, handvaardigheid, tekenen, dans, drama, Engels hebben hier een duidelijke rol.

*Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 1 gegeven door een vakleerkracht.

Thematisch aanbod
Binnen het thema zijn er vakinhoudelijke doelen die betrekking hebben op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.
Op deze manier bieden wij iedere leerling de ruimte om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zijn of haar eigen talenten te ontdekken en vorm te geven en daarnaast kan de koppeling gemaakt worden tussen theorie en praktijk. Ook de uitstapjes en excursies aansluitend aan het thema zorgen hiervoor.