Ouders > Contactmomenten en communicatie

Contactmomenten en communicatie

Bij De Pauw bieden wij vier vaste contactmomenten aan gedurende het schooljaar. Deze momenten zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling en vorderingen van uw kind.

Informatiemiddag
In de eerste drie weken van het schooljaar organiseren de leerlingen een informatiemiddag waar u als ouder aanwezig kunt zijn. Tijdens deze middag krijgt u inzicht in wat uw kind dat jaar zal gaan leren.

Omgekeerde oudergesprek
Na ongeveer zeven schoolweken vindt het omgekeerde oudergesprek plaats. Dit is een gelegenheid voor u om de leerkracht te informeren over uw kind. U kunt belangrijke informatie delen en de eerste bevindingen van de eerste weken op school bespreken.

Portfolio ouder/ kindgesprek
In de maanden januari/februari en mei/juni ontvangt u een portfolio over de voortgang van uw kind. Bij het portfolio hoort een ouder/ kindgesprek waarin u de gelegenheid krijgt om het portfolio te bespreken met de leerkracht.

Social Schools
Om de communicatie tussen school en ouders te vergemakkelijken, maken we gebruik van Social Schools. Dit is een communicatieplatform dat u kunt gebruiken op uw PC, smartphone en/of tablet. Via Social Schools kunt u berichten ontvangen en versturen, de schoolkalender bekijken, oudergesprekken plannen, intekenlijsten openen voor hulp en ziekmeldingen doorgeven.
Ziekmeldingen ook graag altijd telefonisch aan onze administratie doorgeven.
Meer informatie over Social Schools is te vinden op https://www.socialschools.nl

Natuurlijk begrijpen we dat er soms behoefte kan zijn aan meer contactmomenten. In dat geval kunnen er extra afspraken worden gemaakt tussen u als ouder en de leerkracht.